Sitemap | ne | frans | engels
Een Vraag? Bel Ons: 0032 57 40 91 20

ESF en Bart’s Potato Company investeren in een duurzaam loopbaanbeleid.

Over ESF:

Het Europees Sociaal fonds (ESF) stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Het fonds helpt mensen omscholen naar een nieuwe job of begeleidt hen bij het zoeken naar een eerste baan. Bedrijven krijgen hulp bij de afstemming werk/privé voor de werknemers en de structuur van de arbeidsorganisatie. Ook maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, allochtonen of personen met een arbeidshandicap worden hierin betrokken. Daarnaast stimuleert het ESF organisaties om innoverend en transnationaal te werken.
Om de Vlaamse werkenden, werkzoekenden en organisaties te helpen zich te wapenen tegen de veranderende arbeidsmarkt, ontvangt het ESF kapitaal van de Europese Unie en de Vlaamse overheid. Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen verdeelt deze middelen – in de vorm van subsidies - onder organisaties die de Vlaamse arbeidsmarkt stimuleren om werkzoekenden nieuwe kansen te geven en werknemers tevreden aan het werk te houden.
Het ESF-Vlaanderen valt onder de bevoegdheid van de Vlaams ministers van werk en sociale economie.
Met de steun van ESF kan Bart’s Potato Company investeren in de ontwikkeling van een duurzaam loopbaanbeleid voor haar medewerkers.


Duurzame ontwikkeling bij Bart's Potato Company

Bart’s Potato Company is, zoals de naam van de firma al doet vermoeden, gespecialiseerd in aardappelen en al haar toepassingen. Onder druk van een sterk wijzigende markt heroriënteerde het bedrijf zich en startte eind 2014 een eerste productielijn voor voorgebakken diepvriesfrieten op. Met deze evolutie van handelaar naar producent verviervoudigde het personeelsaantal op enkele jaren tijd. Door deze explosieve groei en door de wijzigende eisen van de markt maakt het bedrijf een turbulente periode door. Met dit project investeert Bart’s Potato Company in de groei van de medewerkers en in de uitbouw van een duurzaam loopbaanbeleid. We doen dit vooreerst door onze visie, strategie en organisatiestructuur te vertalen naar de werkvloer in juiste functieverwachtingen. Op deze manier kunnen we onze verwachtingen ook correct communiceren met en aftoetsen bij nieuwe medewerkers. Vervolgens willen we bewaken dat we als organisatie voldoende en regelmatig feedback geven over het al of niet voldoen aan deze verwachtingen, waarbij we de juiste ondersteunende middelen, opleidings- en ontwikkelkansen aanbieden om mee te groeien met de organisatie. Door deze integrale aanpak wil Bart’s Potato Company alle medewerkers en leidinggevenden van de organisatie naar een hoger niveau tillen en inzetten op persoonlijke ontwikkeling, zodat iedereen de kans krijgt om zich te wapenen tegen de veranderende eisen van de markt en van de evolutie die ons bedrijf doormaakt.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: €32 000.00

VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: €48 000.00

Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: €41 143.00

TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: €121 143.00