Sitemap | ne | frans | engels
Een Vraag? Bel Ons: 0032 57 40 91 20

Nieuws over algemeen

opsom   Flanders' Food lanceert platform Kwaliteit
Flanders' Food gaat een ondernemersgedreven platform opzetten over kwaliteit. Bedrijven uit de voedingssector, kenniscentra, netwerkorganisaties en andere stakeholders tekenden de krijtlijnen van het platform uit op de kick-off eind september. Om de behoeften van de voedingssector scherp te stellen en kansen goed in beeld te krijgen zullen bedrijven en betrokken stakeholders in 2015 regelmatig samenkomen in 3 verschillende themagroepen.
 
opsom   De landbouw in het Federaal regeerakkoord 9oktober 2014
Onder de titel 'De landbouw, een volwaardige economische sector' werden de agrarische intenties van de nieuwe federale regering bekend gemaakt.
 
opsom   14 oktober: laatste dag uitrijden dierlijke mest op niet-derogatiepercelen in zware kleigronden
De Mestbank herinnert alle mestvoerders en gebruikers eraan dat dierlijke mest op niet-derogatiepercelen in zware kleigronden slechts mag worden uitgereden t.e.m. 14 oktober. Op blijvend grasland in zware kleigronden mocht slechts t.e.m. 31 augustus dierlijke mest worden uitgereden. Dit is slechts een aspect van de uitrijregeling.
 
opsom   “Gedrag van Escherichia coli O157:H7 en Salmonella enterica tijdens de serreteelt van botersla”
De verdediging is donderdag 9 oktober 2014 om 16.00 uur in, Blok B B0.037, Fac. Bio-ingenieurswetenschappen, Coupure Links 653, Gent
 
opsom   Zuurstof voor ondernemende en hard werkende mensen
In een eerste reactie en op basis van de beschikbare informatie reageert UNIZO positief op het federale regeerakkoord. “We krijgen eindelijk een regering die de ondernemende en hard werkende mensen extra zuurstof geeft. Ook ziet het er naar uit dat ze de echt grote vermogens gaat aanpakken, in plaats van al belast geld van ondernemers nog eens extra te gaan belasten.
 
opsom   Dit worden wellicht de ministers in de regering Michel I
Nu de onderhandelaars van de Zweede coalitie een regeerakkoord hebben gesloten, kunnen de ministerposten verdeeld worden. Bekijk hieronder een overzicht van de grootste kanshebbers.
 
opsom   Regionalisering bevoegdheden BIRB
In uitvoering van de zesde staatshervorming werden de bevoegdheden van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) op 1 juli 2014 overgedragen naar de gewesten. Vanaf 16 oktober 2014 zijn de gewestelijke betaalorganen Europees erkend als uitvoerder van de overgedragen opdrachten van het BIRB. Voor Vlaanderen is dit het Agentschap voor Landbouw en Visserij, meer specifiek de nieuw opgerichte dienst CIR (Certificaten Interventie en Restituties).
 
opsom   Unizo: Langer werken onvermijdelijk
“Langer werken is de enige manier om de vergrijzing op te vangen en onze pensioenen te blijven garanderen”, reageert UNIZO-topman Karel Van Eetvelt op het voorstel van de regeringsonderhandelaars over het optrekken van de pensioenleeftijd.
 
opsom   Pensioenleeftijd naar 67
De federale onderhandelaars hebben een akkoord bereikt over een pakket pensioenmaatregelen. Vanaf 2025 stijgt de wettelijke pensioenleeftijd naar 66 en vanaf 2030 naar 67 jaar.
 
opsom   Genoeg is Beter
Het oktobernummer 2014 van Genoeg is Beter, het orgaan van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, met daarin de visie van akkerbouwend Nederland op het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, de situatie in de akkerbouw, het Haagse beleid en akkerbouwnieuws.