Sitemap | ne | frans | engels
Een Vraag? Bel Ons: 0032 57 40 91 20

Zuurstof voor ondernemende en hard werkende mensen

In een eerste reactie en op basis van de beschikbare informatie reageert UNIZO positief op het federale regeerakkoord. “We krijgen eindelijk een regering die de ondernemende en hard werkende mensen extra zuurstof geeft. Ook ziet het er naar uit dat ze de echt grote vermogens gaat aanpakken, in plaats van al belast geld van ondernemers nog eens extra te gaan belasten.

Dat noem ik veel eerlijker en slimmer beleid voeren", zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt.  De ondernemersorganisatie verwijst naar de meerwaardebelasting op aandelen die van tafel is geveegd, de afschaffing van de monsterboetes van 309% en belastingverhogingen zoals de doorkijkbelastingen voor belastingparadijzen die niet de KMO’s of de reële economie treffen. "Laat ons immers niet vergeten dat België nog steeds één van de meest belaste landen ter wereld blijft. Die globale belastingdruk extra verhogen zou de economische groei, de werkgelegenheid en uiteindelijk ook de overheidsinkomsten schaden".
 
Ook het permanent maken van de overgangsmaatregel inzake de liquidatiebonus, een voorstel dat UNIZO lanceerde, is een goede zaak. Zo zullen ondernemers een deel van hun al belaste winst toch aan 10% kunnen reserveren. De ambitie om  op korte termijn de concurrentiekracht van onze bedrijven opnieuw op te krikken, stemt tot tevredenheid. “De concurrentie met onze buurlanden is moordend. Het was meer dan tijd dat de regering de concurrentiehandicap zou aanpakken en de jobcreatie opnieuw zou aanzwengelen. Ook al wordt de handicap met de indexsprong en het concurrentiepact niet volledig weggewerkt, de inspanning is aanzienlijk." UNIZO vraagt de federale regering nadrukkelijk de lastenverlagingen maximaal te concentreren op de KMO's. Zij zijn immers de belangrijkste tewerkstellingscreatoren.
 
Voorafname overleg arbeiders-bedienden

Maar tegelijk plaatst UNIZO belangrijke kanttekeningen. Zo waarschuwt UNIZO voor de voorstellen in het regeerakkoord met betrekking tot het gewaarborgd loon. Volgens de ondernemersorganisatie gaat het hier over een “pure lastenverhoging die tot 350 miljoen euro kan oplopen en het is een voorafname op het komende overleg arbeiders-bedienden". Dit neemt niet weg dat de ondernemersorganisatie “graag de uitgestoken hand voor het sociaal overleg zal aannemen". Ze hoopt dat “alle sociale partners op een constructieve manier  aan dat overleg zullen deelnemen",  zoals UNIZO de voorbije jaren deed met overwegend socialistisch getinte regeringen.


bron: Agripress    12:05:00|08/10/2014