Sitemap | ne | frans | engels
Een Vraag? Bel Ons: 0032 57 40 91 20

Voorstel strengere emissienormen voor machines en werktuigen in de EU

Nieuwe motoren van landbouwmachines, grondverzetmachines en werktuigen zoals gazonmaaiers en kettingzagen die worden gebruikt in de Europese Unie moeten in de toekomst aan strengere emissievoorwaarden gaan voldoen.

Dat staat in een voorstel van de EU.


De nieuwe regels moeten zorgen voor een verlaging van de uitstoot van stikstofoxiden en fijn stof. Een nieuwe verordening moet de afzonderlijke regelgeving in de 28 lidstaten op dit punt gaan vervangen. Ook komt het in de plaats van een Europese richtlijn die in 1997 werd aangenomen en sindsdien diverse keren werd aangepast.
 
Bij de nieuwe voorstellen is rekening gehouden met de technologische vooruitgang die er in de Europese Unie met beperking van de emissie is gerealiseerd. Er is tevens gekeken aan de eisen die worden gesteld aan motoren voor de verschillende motorvoertuigen in het verkeer. Een belangrijk doel vormt ook de harmonisatie van de regels in de verschillende lidstaten zodat het risico op marktverstoringen tot het uiterste beperkt blijft. Daarnaast is gekeken naar versimpeling van administratieve procedures en verbetering van mogelijkheden op de controle van de naleving.
 
In januari 2013 werd een raadpleging onder stakeholders gehouden. De machines en werktuigen die onder de richtlijn vallen zijn momenteel verantwoordelijk voor ongeveer 15% van alle stikstofoxiden die in de Europese Unie worden uitgestoten en voor ongeveer 5% van de totale emissie van fijn stof. Oude motoren kunnen gebruikt blijven worden. Nieuwe motoren moeten, zodra de verordening wordt aangenomen, aan de nieuwe eisen voldoen.


bron: Agripress    10:44:00|30/09/2014