Sitemap | ne | frans | engels
Een Vraag? Bel Ons: 0032 57 40 91 20

Veel gestelde vragen over stopzetting crisismaatregelen

Voor het opvangen van de gevolgen van de Russische importban had de Europese Commissie extra steun voorzien voor het groen oogsten, niet oogsten en uit de markt nemen van groenten en fruit. Door de overschrijding van het budget zijn de maatregelen vroegtijdig opgeschort.

1. WAAROM IS ER EEN VROEGTIJDIGE OPSCHORTING?


De Europese maatregelen waren voorzien tussen 18 augustus en 30 november 2014. Voor deze maatregelen is een afzonderlijk budget voorzien van € 125 miljoen. Door de overschrijding van het budget zijn de maatregelen vroegtijdig opgeschort door de Europese Commissie.

2. WAT MET MIJN AANMELDING?


De aanmeldingen voor interventie en niet oogsten die ingediend zijn vóór donderdag 4 september (m.a.w. tussen 18/08 en 3/09), zijn ook ingediend bij de Europese Commissie. Deze komen, na controle, in aanmerking voor de steun zoals gecommuniceerd bij aanvang.


Een reductie-coëfficiënt kan toegepast worden op de tot nu toe, bij de Europese Commissie, aangemelde bedragen. Wij schatten deze mogelijkheid zeer beperkt in maar houden u verder op de hoogte via deze pagina.


Aanmeldingen in de periode 4 t.e.m. 7 september kunnen mogelijks nog aanvaard worden door de Europese Commissie. Uitsluitsel hierover volgt van zodra de EC dit bevestigt.


Aanvragen vanaf 8 september tot heden komen momenteel niet meer in aanmerking.

3. WAT MET MIJN PERCEEL DAT IS AANGEMELD VOOR NIET OOGSTEN?


Als het perceel is aangemeld vóór 4 september én de eerste controle is gebeurd, moet het niet oogsten worden verdergezet.


De groenten of fruit van deze percelen kunnen in geen geval opnieuw in de handel gebracht worden.


Percelen die zijn aangemeld vóór 4 september en nog niet voor een eerste maal gecontroleerd zijn komen nog steeds in aanmerking maar daarvan kan de teler nog beslissen of hij de aanvraag behoudt. Dit moet worden gemeld aan de controledienst vóór aanvang van de eerste controle.


Percelen die aangemeld zijn vanaf 4 september zullen tot nader order niet worden gecontroleerd. Enkel voor de aanmeldingen tussen 4 en 7 september kan dit mogelijks nog worden opgezet van zodra duidelijk is of deze percelen nog in aanmerking worden genomen door de Europese Commissie.

4. KAN IK MIJN PRODUCT NOG UIT DE MARKT NEMEN?


Uit de markt neming of interventie is een onderdeel van de algemeen geldende crisismaatregelen in het kader van de Gemeenschappelijke Marktordening groenten en fruit.


Als de producentenorganisatie uit de markt neming in haar operationeel programma heeft ingeschreven, kunnen telers die lid zijn van die organisatie, gebruik maken van deze maatregel. In dat geval gelden de normale vergoedingen die voorzien zijn in de nationale strategie.


Voor telers die geen lid zijn van een producentenorganisatie, is het niet langer mogelijk product aan te bieden voor uit de markt neming.

5. KAN IK NOG NIET OOGSTEN?


De maatregel ‘niet oogsten’ werd enkel opengesteld voor de periode zoals voorzien door de Europese regelgeving, nl. van 18 augustus tot en met 30 november of vroegtijdige stopzetting.


Gezien de vroegtijdige stopzetting kunnen telers voorlopig geen aanmeldingen meer doen voor niet oogsten.


bron: Agripress    06:29:00|11/09/2014