Sitemap | ne | frans | engels
Een Vraag? Bel Ons: 0032 57 40 91 20

Vandaag eerste mededelingen financiële tussenkomsten fruittelers / aanvraag per direct indienen

Zowel in België als in Nederland wordt vandaag het groen licht voor de zogenaamde EU-tussenkomst voor o.a. de getroffen perentelers bekand gemaakt. In Vlaanderen betekent niet oogsten vanaf 10 september de bomen behandelen met ethefon (een handelsmiddel met 480 g/liter). Opruimen kan vanaf 25 september. Intussen vinden twee controles plaats.

Percelen jonger dan drie jaar komen niet in aanmerking.
Het is wel kort dag, de formulieren dienen voor morgenavond ingediend te worden bij de PO of bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij via ALV.GMO@lv.vlaanderen.be.


Het Agentschap meldt:


De perentelers hebben het zwaar te verduren door de beslissing van de Russische Federatie om verschillende landbouwproducten, waaronder groenten en fruit, niet langer in te voeren. De oogst van peren is reeds volop aan de gang, maar de prijzen zijn door het overaanbod extreem laag. Minister Schauvliege heeft op 26 augustus beslist om de perentelers extra ondersteuning te bieden door de maatregel ‘niet oogsten’ toe te staan.

Niet oogsten


Om overbelasting van het handelskanaal te vermijden, wordt een gedeelte van de productie niet op de markt gebracht. Via de maatregel niet oogsten, gebeurt dit op een milieuverantwoorde wijze.


De telers zullen hiervoor een tegemoetkoming ontvangen. Zodra de Europese steunbedragen gekend zijn, zullen deze bekend gemaakt worden.

Aanvraag niet oogsten


Download: Formulier individuele melding “niet oogsten peren"

 


De aanvraag voor leden van producentenorganisaties (PO’s) gebeurt via de producentenorganisaties. Niet-leden vragen de maatregel rechtstreeks aan bij de betrokken administratie.


Voor beiden geldt volgende procedure: aanvragen worden ingediend uiterlijk op donderdag 28 augustus 17 uur. De leden van de PO doen de aanvraag bij hun PO. De niet-leden doen dit  bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij via het mailadres GMO.ALV@lv.vlaanderen.be. De aanvragen worden ingediend via het formulier dat hierboven kan gedownload worden, of dat via de PO ter beschikking gesteld wordt.


Controles


Vanaf vrijdag 29 augustus tot en met dinsdag 9 september vindt een eerste controle plaats bij iedereen die een aanvraag tot niet oogsten heeft ingediend.


Enkel percelen waar nog geen oogst heeft plaatsgevonden, komen in aanmerking. De producten moeten goed ontwikkeld zijn en van een goede handelskwaliteit zijn. Vernietiging van het product als gevolg van een klimaatgebeurtenis of ziekte wordt niet beschouwd als niet oogsten.


Pas na de eerste controle en toestemming van de controledienst kunnen de peren gedenatureerd worden, zodat deze ongeschikt zijn om vermarkt noch geconsumeerd te worden.


Vanaf vrijdag 19 september volgt een tweede controle om vast te stellen dat het product gedenatureerd is, rekening houdend met de nodige milieu- en fytosanitaire voorzorgen. Na deze tweede controle moeten de peren verhakseld worden. Dit kan pas nadat de controledienst hiervoor toestemming heeft gegeven.


Het Nederlandse ministerie van Economische Zaken
stelt een regeling in werking die het mogelijk maakt voedseloverschotten als gevolg van de Russische boycot uit de markt te halen. Dit heeft een woordvoerder dinsdag meegedeeld.
Telers die met overschotten zitten, kunnen zich nu al aanmelden bij uitvoeringsinstantie RVO.nl, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zo'n 55 telers hadden dat voor middernacht al gedaan. Vandaag worden meer details bekend over de regeling zoals de vaststelling van de opkoopprijzen voor de diverse producten.
De Europese Unie heeft 125 miljoen euro uitgetrokken om overtollige partijen uit de markt te kunnen halen of voor het niet oogsten van een groot aantal tuinbouwproducten.


Formulierbron: Agripress    04:29:00|27/08/2014