Sitemap | ne | frans | engels
Een Vraag? Bel Ons: 0032 57 40 91 20

Regionalisering bevoegdheden BIRB

In uitvoering van de zesde staatshervorming werden de bevoegdheden van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) op 1 juli 2014 overgedragen naar de gewesten. Vanaf 16 oktober 2014 zijn de gewestelijke betaalorganen Europees erkend als uitvoerder van de overgedragen opdrachten van het BIRB. Voor Vlaanderen is dit het Agentschap voor Landbouw en Visserij, meer specifiek de nieuw opgerichte dienst CIR (Certificaten Interventie en Restituties).

Wat doet de dienst CIR?

 
De dienst CIR is belast met het beheer van certificaten die de in- en uitvoer van landbouwproducten uit de Europese Unie mogelijk maken.


Verder zorgt de dienst voor de uitbetaling van volgende financiële tegemoetkomingen aan economische marktdeelnemers:
 •Restituties: subsidies om de uitvoer van landbouwproducten buiten de Europese Unie mogelijk te maken.
 •Interventies: rechtstreekse aankoop of steun bij opslag van overschotten, om ongewenste dalingen van de prijzen op de landbouwmarkten te voorkomen.
 •Steunmaatregelen: steun voor productie, verwerking en bevordering van de afzet.
 
Ook zorgt de dienst CIR voor de controle op bepaalde handelingen die verband houden met interventies en steunmaatregelen.
 
Nieuwe website en contactgegevens

 
Vanaf 16 oktober 2014 verhuizen de Nederlandstalige medewerkers van de commerciële diensten van het BIRB naar het Agentschap voor Landbouw en Visserij (dienst CIR). Vanaf dan moet al de briefwisseling betreffende lopende en nieuwe dossiers toekomen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij op volgend adres:


Vlaamse overheid
Agentschap voor Landbouw en Visserij
CIR
Koning Albert II-laan 35, bus 42
1030 Brussel
 
De e-mailadressen, telefoonnummers en de website van het BIRB worden vanaf die datum buiten werking gesteld. De nieuwe contactgegevens van de medewerkers van CIR zijn vanaf 16 oktober te vinden op de website van Landbouw en Visserij (www.vlaanderen.be/landbouw) onder de rubriek Landbouwbeleid > Landbouwbeleid EU > Certificaten, restituties en interventies. Het BIRB extranet wordt ook afgesloten en vervangen door cir.landbouwvlaanderen.be.


bron: Agripress    05:54:00|07/10/2014