Sitemap | ne | frans | engels
Een Vraag? Bel Ons: 0032 57 40 91 20

Producten op basis van ethefon toegelaten voor het doen vallen van appels en peren

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu deelt mee dat middelen op basis van ethefon (480 g/l) toegelaten zijn voor het doen vallen van appelen en peren die beschadigd werden bij het stormweer en de hagel op 7, 8 en 9 juni jongstleden. Het beschadigde fruit is namelijk niet meer geschikt voor oogst en verkoop, blijft aan de bomen hangen en begint te rotten.

Om het verlies van bomen (aantasting met bacterievuur of schimmels) te vermijden, en om de oogst van 2015 te vrijwaren moet het fruit snel verwijderd kunnen worden. Dit kan gebeuren door toepassing van een product op basis van de werkzame stof ethefon, wat ervoor zorgt dat het fruit van de bomen valt. Vervolgens wordt het afgevallen fruit vernietigd.


De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening 1107/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel maakt een toelating in noodsituaties op het gebied van gewasbescherming mogelijk. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en wanneer deze maatregelen nodig blijken ingevolge een op geen enkele andere redelijke manier te beheersen gevaar. De toelating is geldig vanaf 1/08/2014 tot en met 28/11/2014.


Toegelaten product:


 


bron: Agripress    01:30:00|23/07/2014