Sitemap | ne | frans | engels
Een Vraag? Bel Ons: 0032 57 40 91 20

Ontmoeting met de nieuwe CEO van het FAVV

U bent nu officieel benoemd als Gedelegeerd bestuurder van het FAVV. Wat voor een manager bent u? Een managementstijl is jammer genoeg niet te vatten in één slogan. Als FAVV hebben we van de wetgever de bewaking van de voedselketen en de bescherming van de gezondheid als opdracht gekregen. Een maatschappelijk relevante en zeer belangrijke doelstelling die maakt dat we altijd resultaatgericht moeten denken en werken.

Deze algemene doelstelling werken we verder uit in onze managementplannen als strategische en operationele doelstellingen. Deze behalen kan alleen maar met gemotiveerde medewerkers op alle niveaus van het Agentschap. Dus hecht ik minstens evenveel belang aan het creëren van een werkomgeving die dit mogelijk maakt en waar de medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen.


Ik geloof ook in de voorbeeldfunctie die managers in het algemeen moeten hebben. We moeten elke gelegenheid aangrijpen om aan te tonen dat we professionelen zijn en in alle transparantie handelen, integriteit hoog in het vaandel voeren en erover waken dat alle actoren juist en rechtvaardig behandeld worden.


Zijn er dingen die u in de werking van het FAVV radicaal anders wil zien of is het eerder een verleggen van accenten ? Welke richting wil u uit met het FAVV ?


Er is geen nood aan radicale wijzigingen aangezien het Agentschap een goed functionerende en efficiënte organisatie is, wat ook algemeen erkend wordt.
Maar dat betekent niet dat er geen marge meer is voor verbeteringen, dat we de vinger niet aan de maatschappelijke pols moeten houden. Het Agentschap moet dus verder evolueren, maar de richting wordt bepaald in overleg met alle belanghebbenden, zowel intern als extern.


We bevragen regelmatig het personeel, de consumenten en de vertegenwoordigers van de verschillende sectoren en we zullen met de resultaten zeker rekening houden.


We zullen nog meer dan vroeger moeten inzetten op het traject dat aan een controle voorafgaat. Goede regelgeving, duidelijke communicatie naar de operatoren, zeker de starters, en het gebruik van gidsen, maken hier deel van uit. We hebben nood aan een globale strategie die alle bestaande en nieuwe initiatieven integreert.


Heeft dit een invloed op de manier waarop het FAVV met de doelgroepen communiceert ? Voor welke doelgroep moeten we de grootste inspanning leveren?


Communicatie is net één van die terreinen waar nog heel wat vooruitgang kan geboekt worden.


De verbetering van zowel de interne als externe communicatie staat hoog op de agenda. De moeilijkst te bereiken doelgroepen zijn de zelfstandige ondernemers, op korte afstand gevolgd door kleine en middelgrote ondernemingen. Daar zullen we de komende jaren op moeten inzetten.


Wat is voor u op dit moment de hoogste prioriteit (of het meest dringende dat moet gebeuren) i.v.m. de werking van het FAVV?


Een businessplan uitwerken dat tegelijk ambitieus en realistisch is en dat gedragen wordt door onze stakeholders. Het moet de leidraad zijn om onze opdrachten d.m.v. een efficient beleid te realiseren.


Het FAVV was de afgelopen jaren onderhevig aan het economisch slechte klimaat. Hoe gaat het volgens u nu verder evolueren?


Er zullen ongetwijfeld nog inspanningen gevraagd worden en we zullen loyaal meewerken. Ik ga er wel van uit dat we de nodige middelen zullen behouden om onze opdrachten te blijven vervullen. We hebben in het verleden hard gewerkt om de beschikbare middelen efficient in te zetten, wat betekent dat de marge bijzonder klein is (zonder afbouw van bepaalde activiteiten).


bron: Agripress    02:59:00|03/10/2014