Sitemap | ne | frans | engels
Een Vraag? Bel Ons: 0032 57 40 91 20

Nieuwe methode biologische grondontsmetting aaltjes wordt uitgetest

I.v.m. aaltjesdetectie bij de export van aardappelen waaide deze week veel stof door de gangen van Belgische exportbedrijven, de beroepsorganisatie en het FAVV. Discussiepunt was o.a. de controle op de randpercelen rond de aardappelvelden bestemd voor export op aanwezigheid van aaltjes. Een erg lastige zaak.

Een en ander had als gevolg dat de Belgische exporthandel maar zeer moeilijk nieuwe importpunten op verre afstand konden aansnijden. Naar het zeggen van de exportbedrijven liep dit voor de Nederlandse exporthandel veel gesmeerder.
Alvast een delicaat punt in de wereld van de handel van verse aardappelen die in de lastigse periode ooit is beland.
Nederland klaagt er intussen over dat het reguliere middel Monam sedert 25 augustus alleen nog onder zeer strenge voorwaarden mag worden ingezet.


Betrokken Nederlandse partijen startten op 26 september in Vredepeel dan ook versneld onderzoek, gericht om bodem die besmet is met aaltjes, biologisch te ontsmetten.


Deze nieuwe en unieke manier van grondbehandeling speelt in op het vraagstuk van het gebruik van het reguliere middel Monam.
Bodem - Resetten? Kan een milieuvriendelijk en voor omwonenden veilig alternatief bieden voor het gebruik van Monam?


Het project wordt in 2014 gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Economische zaken, dat is ingegaan op het verzoek van LTO Nederland.


Biologische grondontsmetting


Een bestaande versie van biologische grondontsmetting wordt al enkele jaren toegepast in vollegrondteelten. Hierbij worden grote hoeveelheden organisch materiaal, meestal gras, in de bodem ingewerkt waarna de bodem wordt afgedekt.


De resultaten van deze methode zijn soms wisselend en vaak niet praktisch door het grote volume aan gras (40 ton/ha) dat moet worden aangevoerd en ingewerkt. Bovendien moet het worden uitgevoerd gedurende zes weken in de zomerperiode. Dit kost een teeltseizoen, dus grote inkomsten.


Afbreekbaar eiwit


Het bedrijf Thatchtec heeft samen met Wageningen Universiteit een middel ontwikkeld, Herbie©. Het is een gemakkelijk afbreekbaar eiwit dat een constante en bekende kwaliteit heeft en afkomstig is van plantaardige afvalstromen uit de agroindustrie.


Het product is zowel beschikbaar in korrel- als in vloeibare vorm. Het middel wordt in de bodem ingewerkt, waarna de bodem gedurende twee tot drie weken wordt afgedekt. In kasteelten zijn hiermee goede resultaten behaald.


Als de methode ook goed werkt in de vollegrond, is deze veel praktischer en in een kortere tijd uitvoerbaar dan de bestaande versie van biologische grondontsmetting.


Onderzoek


Binnen het project wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de methode op verschillende aaltjes en naar allerlei factoren die van invloed zijn op de effectiviteit en op de kosten. Het onderzoek start dit jaar op drie percelen; een perceel besmet met Meloidogyne chitwoodi (maiswortelknobbelaaltje) in Nederlands-Limburg, een perceel besmet met het aardappelcysteaaltje, Pratylenchus penetrans (wortellesieaaltje) en Trichodoriden (vrijlevende wortelaaltjes) in Drenthe en een perceel besmet met Ditylenchus dipsaci (stengelaaltje) in Noord-Holland.


Het project wordt in 2014 gefinancierd door het ministerie van Economische zaken, dat is ingegaan op het verzoek van LTO Nederland. De samenwerkende partners Agrifirm Plant, PPO-AGV, Thatchtec, BLGG, SoilCares Research en LTO hopen het nu versnelde onderzoek voort te kunnen zetten in de periode 2015-2018.

Het wordt meteen duidelijk dat de alternatieven bij de preventie niet voor morgen zijn.
Het blijft bijgevolg aan de overheid en hun instituten om werldwijd te bewijzen op welk hoog niveau de aanpak in ons land staat dan wél staat en welke zekerheden de handelsbedrijven wél bieden.
Als het alternatief voor Rusland aardappelen is te halen uit streken in Egypte (lees het Nijlbekken) met een vruchtwisseling van 1 op 2, dan is het voor de practicus aan deze kant van Europa al snel duidelijk.


Raymond


Publicatiebron: Agripress    03:31:00|04/10/2014