Sitemap | ne | frans | engels
Een Vraag? Bel Ons: 0032 57 40 91 20

Nederlandse aanpassing aan steunmaatregelen Russische boycot groente en fruit

In de Staatscourant is het besluit van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken van 1 oktober gepubliceerd tot vaststelling van maximale steunbedragen op basis van de Regeling Uitvoering GMO groenten en fruit en de uitvoeringsregeling bijzondere Europese maatregelen inzake Russische boycot groente en fruit. Daarin staan de nieuwe maximale steunbedragen per 100 kilo bij gratis uitreiking en bij andere bestemmingen aan witte en rode kool, broccoli en bloemkool, champignons, pruimen, zacht fruit, druiven, kiwi's, wortelen, paprika's, komkommers en augurken. Deze aanpassingen zijn bij een eerste evaluatie veel ruimer dan in Vlaanderen.

Daarnaast zijn er maximale vergoedingen per hectare voor het niet oogsten of groen oogsten van bloemkool, broccoli, witte kool, rode kool, appels, peren, wortelen, tomaten, paprika's, komkommers en champignons.


Op 30 september is een nieuwe Europese verordening voor verdere tijdelijke buitengewone maatregelen ter ondersteuning van producenten van bepaalde groenten en fruit gepubliceerd. In deze verordening is het brede budgetplafond is daarin vervangen door maximale producthoeveelheden per lidstaat. In totaal is voor de nieuwe Europese regeling 165 miljoen beschikbaar, dat verdeeld moet worden over 13 lidstaten waar groenten- en fruittelers door de Russische boycot worden getroffen.

Voor Nederland kan in de nieuwe regeling maximaal 22.200 ton appels en peren en 6.800 ton tomaten, wortels en komkommers worden vergoed. Deze volumes zijn afgestemd op de exportcijfers van de laatste drie jaar. Voor kool, bloemkool, broccoli en champignons is geen speciale regeling meer. Het bieden van een vergoeding voor het niet of groen oogsten van deze gewassen is nog wel mogelijk omdat iedere lidstaat een budget krijgt voor het uit de markt nemen van 3000 ton andere producten. Nederland mag hierbij dus zelf invullen voor welke groente de regeling wordt opengesteld.

Dijksma stelde de maximale steunbedragen eerder vast in besluiten op 2 en 11 september. Deze besluiten zijn nu geconsolideerd tot één besluit en daarbij zijn nieuwe maximale bedragen, vergoedingen en bijstand vastgesteld. Het betekent dat de besluiten van 2 en 11 september zijn ingetrokken. De nieuwe maximale steunbedragen zijn per gewas te vinden in de publicatie in de Staatscourant.


Varkensvlees en aardappelen zijn ook in Nederland niet opgenomen.


Aanpassingbron: Agripress    02:37:00|02/10/2014