Sitemap | ne | frans | engels
Een Vraag? Bel Ons: 0032 57 40 91 20

Marktvooruitblik Flandria oktober 2013

Deze marktvooruitblik voor de belangrijkste Flandria-producten bij de LAVA-veilingen geldt voor week 40 t.e.m. week 44 en werd afgesloten op 5 september. Voorspellingen zijn gebaseerd op aanvoerverwachtingen en veilingprijzen tot die datum. Veilingprijzen worden vergeleken met prijzen over dezelfde periode vorig jaar. Kropsla, tomaten, courgettes en witloof zijn interessant voor promotieacties.

Losse tomaten

Aanvoer: in de weken 40 t/m 42 verwachten de LAVA-veilingen een lagere aanvoer tussen 2 en 2,5 miljoen kg/week. In de weken 43 en 44 zakken de volumes verder tot 1,5 à 2 miljoen kg per week.
Prijs: de laatste maanden lag de prijs voor de losse tomaten op een veel lager niveau dan in de zomermaanden van 2012. Dit geldt ook voor de gemiddelde prijs over de acht maanden van 2013.


Trostomaten

Aanvoer: met een aanbod tussen 2 en 2,5 miljoen kg blijft de aanvoer afnemen in de weken 40 t/m 42. Die tendens houdt aan in de weken 43 en 44 met 1,8 tot 2,2 miljoen kg trostomaten.
Prijs: in de zomermaanden haalde de prijs niet het niveau van juli/aug 2012. Gemiddeld voor heel 2013 ligt de prijs ook lager dan over dezelfde periode vorig jaar.


Komkommers

Aanvoer: de aanvoer vermindert met nog 2 miljoen stuks per week in de weken 40 t/m 42. In de weken 43 en 44 leveren de producenten nog 1,5 à 1,7 miljoen stuks per week.
Prijs: komkommers kregen de laatste maanden licht hogere prijzen dan op hetzelfde tijdstip vorig jaar. Ook de gemiddelde prijs voor 2013 stijgt boven het prijsniveau over dezelfde periode in 2012.


Paprika

Groene paprika: de volumes dalen in de weken 40 t/m 44 met nog tussen 200.000 en 250.000 kg per week.
Rode paprika: een daling tot 400.000 kg per week in de weken 40 t/m 42. De trend zet zich verder door met nog 250.000 tot 300.000 kg per week in de weken 43 en 44.
Gele paprika: in de weken 40/m 44 blijft het niveau schommelen rond 150.000 kg à 180.000 kg per week.
Prijs: de drie kleuren geven hetzelfde verhaal. De laatste weken lag de prijs voor paprika hoger dan vorig jaar. Dezelfde tendens geldt voor de gemiddelde prijs over de acht maanden van 2013.


Aubergines

Aanvoer: men verwacht verder productievermindering. In de weken 40 en 41 rond de 150.000 kg per week. In de weken 42 t/m 44 mag de handel een aanvoer van ongeveer 100.000 kg per week verwachten.
Prijs: bij prijsvergelijking blijkt dat de prijs voor aubergines de laatste maanden hetzelfde niveau haalt van vorig jaar. De gemiddelde prijs voor 2013 ligt hoger dan het gemiddelde van 2012.


Courgettes

Aanvoer: in week 40 nemen de volumes af en schommelen rond 1 miljoen stuks. De aanvoer zakt verder tot een niveau van 500.000 kg in week 42 en naar week 44 toe wordt nog 100.000 stuks aangevoerd.
Prijs: de prijs is vergelijkbaar met de zomermaanden van vorig jaar, en dat is ook zo voor de gemiddelde prijs voor dit jaar met 2012.


Kropsla

Aanvoer: de producenten leveren nog grote volumes met 1,2 à 1,8 miljoen stuks per week in de weken 40 t/m 44.
Prijs: kropsla kreeg in de zomermaanden gelijke prijzen als op dit tijdstip vorig jaar en ook gemiddeld, voor heel 2013, liggen de prijzen wat op hetzelfde niveau.


Bloemkolen

Aanvoer: de handel kan in de weken 40 t/m 44 nog 250.000 à 450.000 stuks per week verwachten.
Prijs: de hoge prijzen van bij de aanvang van het seizoen bleven ook in de zomermaanden. Ook de gemiddelde prijs lag hoger in vergelijking met 2012.


Broccoli

Aanvoer: beperkte aanvoer in de weken 40 t/m 44 met 50.000 tot 70.000 kg per week.
Prijs: de prijzen van de laatste weken zijn vergelijkbaar met vorig jaar. De gemiddelde veilingprijs ligt wel lager dan in de acht maanden van 2012.


Prei

Aanvoer: lichte vermindering van de aanvoer in de weken 40 t/m 44 met 1 miljoen kg per week.
Prijs: de preiteler kreeg de voorbije weken lagere prijzen voor de jonge prei. De prijzen in de winterperiode beïnvloeden de gemiddelde prijs voor 2013 die boven het gemiddelde ligt over dezelfde periode in 2012.


Witloof

Aanvoer: de stijgende trend houdt aan met in de weken 40-44 nog 1 miljoen kg per week.
Prijs: witloof kreeg de voorbije maanden fors lagere prijzen dan vorig jaar op hetzelfde tijdstip. Ook gemiddeld voor 2013 ligt de prijs opvallend lager dan vorig jaar.


Veldsla

Aanvoer: stabiele volumes in de weken 40 t/m 44 met 30.000 kg per week.
Prijs: veldsla haalde in de zomermaanden een hogere prijs in vergelijking met de zomerperiode van 2012. Over de acht maanden van 2013 is de prijs vergelijkbaar met deze over dezelfde periode vorig jaar.


Wittekool

Aanvoer: de volumes groeien aan tot 120.000 stuks in de weken 40 t/m 44.
Prijs: wittekool kreeg de laatste weken fors lagere veilingprijzen dan in dezelfde periode in 2012. De gemiddelde prijs voor de acht maanden van 2013 stijgt wel boven het gemiddelde in de overeenkomstige periode in 2012 uit.


Rodekool

Aanvoer: de productie gaat in stijgende lijn met 80.000 à 90.000 stuks per week in de weken 40 t/m 44.
Prijs: ook voor rodekool gelden lagere veilingprijzen voor de laatste weken in vergelijking met hetzelfde tijdstip in 2012. De groente haalde wel een hogere gemiddelde prijs.


Groenekool

Aanvoer: het aanbod groeit naar een piek in de weken 40 t/m 44 met 100.000 stuks per week.
Prijs: de teler krijgt op de veiling een lagere prijs dan op hetzelfde tijdstip vorig jaar, maar groenekool heeft wel een hogere gemiddelde prijs voor 2013.


Knolselderij

Aanvoer: de LAVA-veilingen verwachten een daling in de aanvoer met in de weken 40-42 tussen 100.000 en 150.000 stuks per week. In de weken 43 t/m 44 volgt er weer een productietoename van 150.000 tot 200.000 stuks per week.
Prijs: de laatste maanden kreeg knolselderij een lagere prijs dan in de zomermaanden van 2012. De gemiddelde prijs voor 2013 stijgt boven de gemiddelde prijs van 2012.


Spruiten

Aanvoer: er volgt meer volume in week 40 met 100.000 kg. In de weken 42-44 wordt dit al 120.000 kg per week.


bron: Agripress    11:02:00|23/09/2013