Sitemap | ne | frans | engels
Een Vraag? Bel Ons: 0032 57 40 91 20

Marktvooruitblik Flandria november 2013

Deze marktvooruitblik voor de belangrijkste Flandria-producten bij de LAVA-veilingen geldt voor week 45 t/m week 48 en werd afgesloten op 10 oktober. Voorspellingen zijn gebaseerd op aanvoerverwachtingen en veilingprijzen tot die datum. Veilingprijzen worden vergeleken met prijzen over dezelfde periode vorig jaar. Kropsla en prei zijn interessant voor promotieacties. Ook de koolsoorten lenen zich in het najaar voor speciale acties.

Prei
Aanvoer: het volume Flandria-prei groeit in deze periode naar een piek. In week 45 stijgt de aanvoer naar 1,3 tot 1,5 miljoen kg. De piek van 1,5 miljoen kg per week blijft aanhouden tot week 48.
Prijs: de preiteler kreeg eind september vergelijkbare prijzen voor de prei. In de eerste negen maanden van 2013 waren de gemiddelde veilingprijzen ook vergelijkbaar met het gemiddelde over dezelfde periode in 2012.


Witloof
Aanvoer: in de weken 45 t/m 48 ligt het volume rond 1 à 1,2 miljoen kg per week.
Prijs: witloof kreeg eind september fors lagere prijzen dan vorig jaar op hetzelfde tijdstip. Ook gemiddeld voor 2013 ligt de prijs opvallend lager dan vorig jaar.


Kropsla
Aanvoer: de producenten leveren nog grote volumes met 1,5 à 2 miljoen stuks per week in de weken 45 t/m 48.
Prijs: kropsla kreeg eind september lagere prijzen dan in dezelfde periode vorig jaar. Gemiddeld, voor heel 2013, liggen de prijzen een beetje onder het niveau van vorig jaar.


Losse tomaten
Aanvoer: in week 45 verwachten de LAVA-veilingen een lagere aanvoer die schommelt tussen 1,5 en 2 miljoen kg. In de weken 46 tot 48 zakken de volumes verder tot 1 miljoen kg per week.
Prijs: de laatste weken lag de prijs voor de losse tomaten op een veel lager niveau dan in dezelfde periode in 2012. Dit geldt ook voor de gemiddelde prijs over de negen maanden van 2013.


Trostomaten
Aanvoer: ook hier neemt het aanbod af met nog 2 miljoen kg in week 45 en week 46. De daling houdt aan in de weken 47 t/m week 48 met 1,5 miljoen kg.
Prijs: eind september haalde de prijs niet het niveau van september 2012. Gemiddeld voor heel 2013 ligt de prijs ook lager dan over dezelfde maanden van vorig jaar.


Wittekool
Aanvoer: de volumes groeien aan tot 100.000 à 150.000 stuks in de weken 45 t/m 48.
Prijs: wittekool kreeg de laatste weken vergelijkbare veilingprijzen met dezelfde periode in 2012. De gemiddelde prijs voor de negen maanden van 2013 stijgt wel boven het gemiddelde in de overeenkomstige periode in 2012 uit.


Rodekool
Aanvoer: gelijke aanvoer in de weken 45 t/m 48 met 60.000 à 70.000 stuks per week.
Prijs: voor rodekool gelden lagere veilingprijzen voor de laatste weken in vergelijking met hetzelfde tijdstip in 2012. De groente haalde wel een hogere gemiddelde prijs in vergelijking met de overeenkomstige periode in 2012.


Groenekool
Aanvoer: het aanbod blijft stijgen. In de 45 t/m 48 wordt 100.000 tot 150.000 stuks per week geleverd.
Prijs: de teler krijgt op de veiling een lagere prijs dan op hetzelfde tijdstip vorig jaar, maar groenekool heeft wel een hogere, gemiddelde prijs voor 2013.


Knolselderij
Aanvoer:  in de weken 45 t/m 48 kan de handel rekenen op een productie van 150.000 tot 200.000 stuks per week.
Prijs: de laatste weken kreeg knolselderij een lagere prijs dan in september van 2012. De gemiddelde prijs voor 2013 stijgt boven de gemiddelde prijs van 2012.


Spruiten
Aanvoer: de volumes blijven toenemen. In de weken 45 t/m 48 wordt dit al 150.000 tot 200.000 kg.
Prijs: Bij de start van het spruitjesseizoen lagen de veilingprijzen lager dan bij de start vorig jaar. De gemiddelde prijs ligt wel hoger.


Chinese kool
Aanvoer: in de weken 45 t/m 48 verwachten de LAVA-veilingen een volume van rond de 20.000 stuks per week.
Prijs: voor eind september een lagere prijs en ook gemiddeld voor het hele jaar 2013 wordt een lagere prijs genoteerd.


Veldsla
Aanvoer: stabiele volumes in de weken 45 t/m 48 met 20.000 à 30.000 kg per week.
Prijs: veldsla haalde eind september een veel lagere prijs in vergelijking met eind september 2012. Over de negen maanden van 2013 is de prijs vergelijkbaar met deze over dezelfde periode vorig jaar.


Bloemkolen
Aanvoer: de handel mag in week 45 nog 250.000 à 450.000 stuks verwachten. In de weken 46 t/m 47 vermindert de aanvoer naar 150.000 à 200.000 stuks per week. De dalende trend houdt aan in week 48 met nog 100.000 stuks per week.
Prijs: de veilingprijs voor bloemkool is eind september gezakt. De gemiddelde prijs lag wel wat hoger in vergelijking met 2012.


Broccoli
Aanvoer: beperkte aanvoer in de weken 45 t/m 46 met 40.000 kg per week en in de weken 47 en 48 nog 20.000 kg per week.
Prijs: de prijzen van de laatste weken zijn lager in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De gemiddelde veilingprijs ligt ook opvallend lager dan in de negen maanden van 2012.


Komkommers
Aanvoer: de aanvoer vermindert opmerkelijk met nog 200.000 à 250.000 stuks in week 45. In week 46 en 47 zakt dit naar 100.000 stuks per week. Met week 48 wordt het komkommerseizoen afgesloten.
Prijs: komkommer kreeg de laatste weken lagere veilingprijzen dan op hetzelfde tijdstip vorig jaar. De gemiddelde prijs voor 2013 stijgt boven het prijsniveau over dezelfde periode in 2012.


Paprika
Groene paprika: de volumes dalen in week 45 tot 200.000 à 250.000 kg per week. In de weken 46 en 47 schommelt de weekaanvoer rond 100.000 kg. Het paprikaseizoen loopt op zijn einde tegen week 48.


Rode paprika: dezelfde uitdovende trend voor rode paprika met nog 200.000 à 250.000 kg per week in week 45. Na nog 100.000 kg in de weken 46 en 47, sluit week 48 het paprikaseizoen af.
Gele paprika: in week 45 neemt het volume af naar 150.000 à 200.000 kg per week. Een beperkt volume van 50.000 kg wordt in week 46 aangevoerd. In week 47 stopt de aanvoer volledig.


Prijs: de drie kleuren geven hetzelfde verhaal. De laatste weken lag de prijs voor paprika op vergelijkbaar niveau met vorig jaar september, maar wel hoger voor de gemiddelde prijs over de negen maanden van 2013.


Aubergines
Aanvoer: de productievermindering in week 45 met een aanvoer van 50.000 à 80.000 kg luidt het einde van het seizoen in.
Prijs: bij prijsvergelijking blijkt dat de prijs voor aubergines in september lager lag dan in september vorig jaar. De gemiddelde prijs voor 2013 ligt wel hoger dan het gemiddelde van 2012.


Courgettes
Aanvoer: de aanvoer zakt verder tot een niveau van 30.000 stuks in week 45 en 10.000 stuks in week 46. De productie valt volledig stil in week 48.
Prijs: de prijs is vergelijkbaar met september vorig jaar, en dat is ook zo voor de gemiddelde prijs voor de negen maanden van dit jaar in vergelijking met dezelfde periode in 2012.


bron: Agripress    02:50:00|25/10/2013