Sitemap | ne | frans | engels
Een Vraag? Bel Ons: 0032 57 40 91 20

Lectoraat Aardappelketen bij CAH Vilentum

Eind dit jaar krijgt CAH Vilentum in Dronten een lectoraat Aardappelketen en sectorinnovatie. In samenwerking met Agrofoodcluster Emmeloord is Peter Kooman aangesteld als lector. Het lectoraat besteed aandacht aan de gehele keten.

CAH Vilentum is onderdeel van de Aeres Groep. Zij nemen deel aan de World Potato City, een project van Agrofoodcluster Emmeloord. Peter Kooman zal op het CAH de kennis overdragen tussen het bedrijfsleven in de 'sector aardappelen' en het onderwijs.


Het lectoraat Aardappelketen en sectorinnovatie past uitstekend bij CAH Vilentum. De Aeres Groep is met zowel mbo (Groenhorst), hbo, als praktijkgericht onderzoek (onder andere via het Kenniscentrum Agrofood en ondernemen) dé kennisinstelling in Nederland op het gebied van de aardappel. In die hoedanigheid neemt Aeres Groep (waar CAH Vilentum onderdeel van is) ook deel aan World Potato City Emmeloord (pijler van het Agrofoodcluster Emmeloord).


 De aardappelsector ontwikkelt zich volop en staat voor nieuwe uitdagingen, zeker in Flevoland. Deze ontwikkeling uit zich vooral door productinnovaties, zoals nieuwe aardappelproducten, marktverliezen en verduurzamen van de aardappelteelt, verwaarden van reststromen en biobased toepassingen. Door deze innovaties worden steeds hogere eisen gesteld aan de ontwikkeling van nieuwe rassen en de productie van hoogwaardig kwalitatief pootgoed.


 Het onderzoek binnen het lectoraat zal de hele aardappelketen bestrijken waarbij aandacht wordt besteed aan veredeling, pootgoedproductie, bewaartechnologie, teelt en productontwikkeling en big data analyse. Hierbij zal de nadruk worden gelegd op het samenbrengen van gegevens uit de hele keten om tot verbetering in de praktijk te komen.


Samenwerking NAK

 Peter Kooman zal als lector nauw gaan samenwerken met de NAK en andere partijen die vertegenwoordigd zijn in het Agrofoodcluster. De nieuwe lector heeft een uitgebreide achtergrond in de aardappelwereld. Komend van een aardappelbedrijf heeft hij in Wageningen akkerbouw gestudeerd waarbij de aardappel een hoofdrol speelde. Tijdens zijn promotie is hij de wereld rond gereisd om de productie van verschillende aardappelrassen in relatie tot klimaat te bestuderen. Vervolgens heeft Kooman als adviseur verschillende functies gehad waarbij hij hielp om agrarische ketens in de bloemen,- groente- en zadensector te verbeteren. In het lectoraat kan hij zijn expertise en opgedane ervaring samen brengen.


bron: Agripress    09:15:00|08/10/2014