Sitemap | ne | frans | engels
Een Vraag? Bel Ons: 0032 57 40 91 20

Inschrijvingen agromilieumaatregelen van 1 oktober tot 30 november 2014

Landbouwers die in 2015 subsidie voor agromilieumaatregelen van het beleidsdomein Landbouw en Visserij willen ontvangen, moeten zich nu al inschrijven via het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be). Deze verplichte, voorafgaande aanvraag is mogelijk in de periode van 1 oktober tot uiterlijk 30 november 2014.

Welke agromilieumaatregelen?


In het nieuwe Vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO III) zijn subsidies voorzien voor de toepassing van verschillende agromilieuklimaatmaatregelen. Een landbouwer kan vrijwillige verbintenissen voor een periode van 5 jaar aangaan, voor het toepassen van een bepaalde milieuvriendelijke maatregel. Hiervoor ontvangt hij een subsidie.


Het beleidsdomein Landbouw en Visserij sluit agromilieuverbintenissen af voor de teelt van vlinderbloemigen (450 of 600 euro/ha afhankelijk van de teelt), mechanische onkruidbestrijding (260 euro/ha), verwarringstechniek in de fruitteelt (210 euro/ha) en behoud van lokale veerassen (25 euro/schaap en 150 of 175 euro/rund). Nieuw is ook dat er vanaf 2015 verbintenissen kunnen worden afgesloten voor teelt van vezelvlas met verminderde bemesting (240 euro/ha) en voor teelt van vezelhennep met verminderde bemesting (140 euro/ha).


Opgelet: de subsidievoorwaarden voor sommige maatregelen zijn gewijzigd ten opzichte van het verleden. Op www.vlaanderen.be/landbouw/glb2020 is algemene informatie over het nieuw GLB gebundeld. Op www.ruraalnetwerk.be/node/1740 is er per maatregel een informatiefiche te vinden met de subsidievoorwaarden die gelden vanaf 2015.


Gewijzigde aanvraagprocedure: voorafgaande inschrijving


Via de verzamelaanvraag kunnen geen verbintenissen meer afgesloten worden. Indienen van een aanvraag voor een verbintenis, moet vanaf nu voorafgaand aan de start van de verbintenis. Een verbintenis vangt steeds aan op 1 januari. Landbouwers die in 2015 een verbintenis wensen te starten, moeten tussen 1 oktober en 30 november 2014 een aanvraag indienen via het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be) en dit via de aparte tegel ‘Agromilieumaatregelen’ op het startscherm. Na 30 november 2014 kunnen geen nieuwe verbintenissen voor start in 2015 meer aangevraagd worden. Voor vlinderbloemigen wordt de mogelijkheid opengehouden om in samenspraak met de minister de inschrijvingsperiode te verlengen.


Bij aanvraag wordt ook de verbintenisoppervlakte (of verbintenisaantal voor de lokale veerassen) gekozen. Dit is de oppervlakte (of aantal) waarop de landbouwer de maatregel gedurende minstens 5 jaar zal toepassen.


De administratie beoordeelt de inschrijvingen onder meer op basis van het budget dat in dat jaar beschikbaar is voor de maatregel. Uiterlijk op 31 december 2014 ontvangt de aanvrager een goedkeuring of weigering van zijn aanvraag. Na goedkeuring van de aanvraag vraagt de landbouwer jaarlijks (5 jaar lang) betaling aan via de verzamelaanvraag.


Wat met nog lopende en afgelopen agromilieuverbintenissen?


Landbouwers met een nog lopende verbintenis voor vlinderbloemigen, mechanische onkruidbestrijding, verwarringstechniek en lokale veerassen moeten kiezen of ze de resterende looptijd van hun verbintenis wensen voort te zetten onder de nieuwe subsidievoorwaarden. Indien niet, kan de verbintenis worden stopgezet zonder terugvordering. Deze keuze moet eveneens gebeuren tussen 1 oktober en 30 november 2014 via de tegel ‘Agromilieumaatregelen’ op het e-loket.


Ook landbouwers met een verbintenis die eind 2014 afloopt, moeten verplicht hun keuze kenbaar maken voor het al dan niet aangaan van een nieuwe vijfjarige verbintenis vanaf 2015.


Landbouwers met een lopende of afgelopen verbintenis ontvangen begin oktober een persoonlijk schrijven met meer informatie hierover.


Lopende verbintenissen voor hoogstamfruitbomen en milieuvriendelijke sierteelt blijven gewoon verder lopen en hoeven niet aangepast te worden naar de nieuwe voorwaarden. Voor deze maatregelen kunnen ook geen nieuwe verbintenissen meer afgesloten worden. Ook voor de hectaresteun voor de biologische productiemethode is geen voorafgaande inschrijving vereist.


Meer info


Voor bijkomende informatie kan de buitendienst van het beleidsdomein Landbouw en Visserij gecontacteerd worden (zie onderstaande gegevens).


Contact


In het kader van zijn verantwoordelijkheid als EU-betaalorgaan voor de rechtstreekse inkomenssteun is het voor het Agentschap voor Landbouw en Visserij deontologisch niet verantwoord individuele dossiers in te vullen én er controle te moeten op uitoefenen. De medewerkers van de buitendiensten van het Agentschap zullen natuurlijk alle mogelijke algemene inlichtingen over diverse aangiften en steunaanvragen blijven geven, maar voor een gepersonaliseerde advisering en het effectief invullen van formulieren neemt u best contact met de specifieke bedrijfsbegeleidingsdiensten in de landbouwsector.


Landbouwers die toch nog problemen hebben wordt aangeraden telefonisch contact op te nemen met hun buitendienst.


Markt- en Inkomensbeheer Vlaams-Brabant

Vlaams Administratief Centrum
Diestsepoort 6, bus 102 - 3000 Leuven
Tel. 016 66 61 40 - Fax: 016 66 61 41
Lieve Robijns, ingenieur
e-mail: mib.vlaamsbrabant@lv.vlaanderen.be


Markt- en Inkomensbeheer Antwerpen

Vlaams Administratief Centrum
Lange Kievitstraat 111 – 113, bus 72 – 2018 Antwerpen
Tel. 03 224 92 00 – Fax 03 224 92 01
Kristien Vaes, ingenieur
e-mail: mib.antwerpen@lv.vlaanderen.be


Markt- en Inkomensbeheer Limburg

Vlaams Administratief Centrum
Koningin Astridlaan 50 bus 6 - 3500 Hasselt
Tel. 011 74 26 50 - Fax 011 74 26 69
Lieve Put, ingenieur
e-mail: mib.limburg@lv.vlaanderen.be


Markt- en Inkomensbeheer Oost-Vlaanderen

VAC – Virginie Lovelinggebouw 19e verdieping
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 102 – 9000 Gent
Tel. 09 276 29 00 - Fax 09 276 29 05
Katrien Billiet, ingenieur
e-mail: mib.oostvlaanderen@lv.vlaanderen.be


Markt- en Inkomensbeheer West-Vlaanderen

VAC – Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2, bus 102 – 8200 Brugge
Tel. 050 24 76 20 - Fax 050 24 76 01
Freddy Dedeyne, ingenieur
e-mail: mib.westvlaanderen@lv.vlaanderen.be


De buitendienst Markt- en Inkomensbeheer is bereikbaar:


  • •  telefonisch : alle werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 u tot 16.30 uur

  • •  bezoekuren : alle werkdagen

    • •  voormiddag: open van 9.00 uur tot 12.00 uur;

    • •  namiddag: enkel op afspraak en beperkt tussen 13.30 en 16.00 uur.

Woordvoerder Landbouw en Visserij

Wim Stoop | Tel. 02 552 77 12
wim.stoop@lv.vlaanderen.be


Afdeling Organisatie en Strategisch Beleid (Persverantwoordelijke)

Inge Piessens | Tel. 02 552 77 31 | Fax 02 552 77 01
inge.piessens@lv.vlaanderen.be


Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:


Het beleidsdomein Landbouw en Visserij valt onder de bevoegdheid van Joke Schauvliege: Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.


Het beleidsdomein omvat het Departement Landbouw en Visserij, het Agentschap voor Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM).


Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw


 


bron: Agripress    06:22:00|30/09/2014