Sitemap | ne | frans | engels
Een Vraag? Bel Ons: 0032 57 40 91 20

Flanders' Food lanceert platform Kwaliteit

Flanders' Food gaat een ondernemersgedreven platform opzetten over kwaliteit. Bedrijven uit de voedingssector, kenniscentra, netwerkorganisaties en andere stakeholders tekenden de krijtlijnen van het platform uit op de kick-off eind september. Om de behoeften van de voedingssector scherp te stellen en kansen goed in beeld te krijgen zullen bedrijven en betrokken stakeholders in 2015 regelmatig samenkomen in 3 verschillende themagroepen.

Er komen themagroepen voor 'Smaak' 'Microbiologische veiligheid, bederf en hygiëne' en voor 'Innovatieve technologieën'. Bedrijven krijgen tijdens de bijeenkomsten van de themagroepen de mogelijkheid om ideeën te toetsen bij collega’s en andere stakeholders.
 
Smaak

De toegevoegde waarde van sensorische analyses wordt steeds meer onderkend. Voedingsbedrijven zoeken naar meer mogelijkheden voor opleiding en training op dit terrein. De smaakbeoordeling tijdens de ontwikkelingsfase van voedingsproducten gebeurt vaak onvoldoende representatief. Het ontbreken van een erkend accreditatieorgaan wordt door de voedingsindustrie als aandachtspunt. Wanneer bepaalde sensorische parameters tijdens productontwikkeling bijgestuurd moeten worden, gebeurt dit eerder door ‘trial & error’ dan via gerichte analyses. Zowel over smaakverschillen tussen regio’s en leeftijdsgroepen als over smaakdegradatie, smaakvorming, en smaakinteracties is men op zoek naar kennis.
 
Microbiologische veiligheid, bederf & hygiëne

In de voedingsindustrie blijkt dat het hygiënisch ontwerp van productielijnen in het algemeen zeer goed is. Verbetering is mogelijk bij uitbreiding of bij slijtage aan de lijnen, maar ook bij het ontwerpen van gebouwen of het inrichten van productiezones. Ook de mogelijke adaptatie van micro-organismen aan stress-condities kan een bedreiging vormen voor de voedselveiligheid of vroegtijdig bederf veroorzaken. Wanneer het aankomt op product- en procesinnovaties doet de Belgische voedingsindustrie het goed. Maar niet alles is mogelijk. Conserveermiddelen kunnen niet zomaar weggelaten worden en bedrijven slagen er met de huidige bewaartechnieken niet meer in om de houdbaarheid van sommige gekoelde producten significant te verlengen. Op vlak van allergenen is het ontbreken van maximaal toegelaten limieten vaak een struikelblok.
 
Innovatieve technologieën

Sensoren zijn belangrijk bij kwaliteitscontrole en procesbewaking. In de toekomst wordt meer verwacht van intelligente sensoren. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de kostprijs van de sensoren en de meerwaarde die gegenereerd kan worden. Een aantal innovatieve technologieën zoals hyperspectrale camera’s, millimetergolfsensoren en 3D x-stralen tomografie bieden nieuwe mogelijkheden voor productontwikkeling. Daarnaast kunnen sensoren ook nuttig zijn bij het evalueren van de goede werking van de procesapparatuur en het zelfstandig managen van preventief onderhoud. Er is tevens behoefte aan meer kennis over dataverwerking. Process analytical techologies (PAT) zijn in de farmaceutische industrie al goed ingeburgerd en bieden wellicht ook kansen in de voedingsindustrie.


bron: Agripress    10:46:00|10/10/2014