Sitemap | ne | frans | engels
Een Vraag? Bel Ons: 0032 57 40 91 20

Export verse aardappelen sputtert in een zee van administratie

De export van verse aardappelen vanuit België loopt stroef. Jammer genoeg krijgen andere landen daardoor een sterkere positie. Het bedrijf Bart's Potato Company in Vleteren is de grootste exporteenheid in België en meldt het als volgt:

“Als ondernemer vinden wij dat het FAVV onterecht weigert fytoattesten uit te schrijven voor bepaalde verre bestemmingen.
Als exporteur worden we verondersteld te weten welke fytosanitaire eisen het importerend land stelt, dit om het document te kunnen bekomen. Op zich hebben we daar geen enkel probleem mee.
Ons team zoekt uit wat nodig is op basis van de up-to-date informatie. Schijnbaar was het FAVV nog niet op de hoogte van deze reeds lang beschikbare informatie. Ze hebben van de ene op de andere dag, voor goederen die wel voldoen aan de normen voor export, de nodige documenten niet willen uitschrijven. Omgekeerd, hun mensen komen een  proces-verbaal opmaken voor iets wat er helemaal niets mee  te maken heeft.
Wij werden niet op de hoogte gebracht wat er aan de hand is. Daar waar beweerd wordt door de Belgische diensten dat het land van import een licentie vraagt, blijkt dit over oude, achterhaalde onjuiste informatie te gaan."


En verder: “Als exporteur voelen we ons gewoon in de kou en machteloos tegen deze praktijken. We vragen ons af of het nog niet genoeg is met de boycot van Rusland, zeker nu nog in eigen rangen wordt geschoten."
“Aardappelen zijn voor ons Belgenlandje een heel bijzonder product die aan veel mensen werkgelegenheid verschaft. Wij begrijpen niet wat de overheid in petto heeft, maar veronderstellen dat de aardappel ronduit geviseerd wordt.
De Russische boycot voor appels en peren maakte veel lawaai, de wereld was te klein. De aardappelen zijn al verschillende jaren onder de loep genomen, terecht of onterecht.
Niemand maalt erom. Erger nog, de export wordt geblokkeerd door de eigen Belgische rangen.
Geen mens praat over vergoeding of tussenkomsten van de hoog opgelopen kosten. De financiële kater, de misorders, de slechte naam in de importlanden, … Die hebben we op vandaag broodnodig om maar een beetje swing in die markt te krijgen.
‘Nee’, luidt het, 'trek je plan, jullie werken voor de winst’. ‘Wij zijn er alleen om orde op zaken te stellen en te houden’.
Jammer genoeg wel met oude informatie als motivatie. Een echte motivatie moet er komen om de economie weer op gang te krijgen."


En dan tot slot: “Volgens ons wordt blijkbaar liever belastinggeld verspild om overschotten te vernietigen, dan de export nieuwe kansen  te geven om nieuwe markten aan te boren. Dan spreken we nog niet van steunen van export en te investeren in structurele oplossingen, die de overschotten jaren kunnen opvangen.
Een landbouwer teelt aardappelen en weet vooraf niet wat de opbrengst zal worden. Jaren met overschot zijn onoverkomelijk in onze sector. Ze betekenen een aderlating van jewelste. "Wie is daarbij gebaat, maar schijnbaar ‘They don’t care!."Bron: mededeling directie Bart's Potato Company - Vleteren


Nvdr: Wij namen informatie via beroepsorganisaties en gespecialiseerde vaklui en komen inderdaad tot de conclusie dat de nieuwe afzetmogelijkheden veel te weinig aan bod komen.
De nieuwe directie van het FAVV staat hier voor een berg werk en elke maand meer uitstel betekent meer verlies.


 


bron: Agripress    10:18:00|01/10/2014