Sitemap | ne | frans | engels
Een Vraag? Bel Ons: 0032 57 40 91 20

De landbouw in het Federaal regeerakkoord 9oktober 2014

Onder de titel 'De landbouw, een volwaardige economische sector' werden de agrarische intenties van de nieuwe federale regering bekend gemaakt.

Aangezien de landbouwmateries grotendeels geregionaliseerd zijn, zal de regering binnen haar bevoegdheden de capaciteit om prijzen, kosten en marges te analyseren. en het prijzenobservatorium behouden. De strijd tegen prijsvolatiliteit zal prioritair zijn. De regering zal waken over de duurzaamheid van fiscale vrijstellingsmaatregelen van de steun van het GLB en onderzoekt of voor de sector een Carry back regeling voor verliezen als gevolg van weersomstandigheden kan geïmplementeerd worden.

Met respect voor de gesloten en toekomstige samenwerkingsakkoorden zal de tijd haar vertegenwoordigende rol in de Europese Landbouwraad vervullen. Inzake veiligheid van de voedselketen zal de regering toezien op een hoog niveau van voedselveiligheid, een beleid van resultaatsverbintenis eerder dan middelenverbintenis voeren en bijzondere aandacht besteden aan kleinere operatoren in de keten. Het controlebeleid blijft behouden, maar zal steeds meer vergezeld worden door een beleid van begeleiding, opvoeding en informatie. 

De vereenvoudiging en verlichting van de administratieve lasten van de operatoren, alsook de versterking van de diensten die hen moeten ondersteunen (onder andere inzake export) zullen prioriteiten zijn. Op Europees niveau zal de regering pleiten voor het behoud van een brede beslissingsbevoegdheid van de lidstaten en voor uniforme toepassing in de EU van de genomen maatregelen.

De strijd tegen fraude en voedselverspilling zal een prioriteit zijn, zowel op Belgisch als Europees niveau.


bron: Agripress    02:45:00|09/10/2014