Sitemap | ne | frans | engels
Een Vraag? Bel Ons: 0032 57 40 91 20

Berryplaza brengt aarbeiensubstraat in beeld

In de tweede helft van augustus werd op Berryplaza een nieuwe substraatproef opgestart in een doorteelt aardbeien. Met dit onderzoeksinitiatief wil Berryplaza praktijkonderzoek nieuwe stijl uitvoeren met een nadrukkelijke focus op het ontwikkelen van kennis in de aardbeienteelt.

Het Berryplaza initiatief is binnen DLV Plant gegroeid vanuit een behoefte om praktijkgerichte kennis te ontwikkelen voor de aardbeienteelt. Hiertoe stelt Kees Buijnsters, aardbeienteler te Etten-Leur, bedrijfsruimte ter beschikking van Berryplaza voor het uitvoeren van demoproeven. Dit in opdracht van een ruim scala aan opdrachtgevers. Zo werd in het voorjaar 2012 reeds een proefplanting uitgevoerd ter karakterisering van aangeleverde partijen plantmateriaal. Heel recentelijk werd ook een Phytophthora bestrijdingsproef opgestart in de tray opkweek bij Sonata. Met de opstart van deze nieuwe substraatproef mag dan ook gesteld worden dat Berryplaza op volle kracht begint te draaien.


Een doorteelt aardbeien impliceert dat aardbeiplanten gedurende 8-9 maanden in hetzelfde substraat moeten groeien. Dit brengt met zich mee dat het substraat moet voldoen aan een aantal kwaliteitseisen welke gedurende de teelt behouden moeten blijven. Regelmatig gebeurt het in de praktijk dat verkeerde substraatkeuzes in combinatie met een verkeerde watergift aanleiding geven tot problemen. Substraten die te lang waterverzadigd blijven, zullen onvermijdelijk leiden tot gereduceerde wortelgroei en verhoogde gevoeligheid voor wortelziektes. Het doel van deze nieuwe proef is tweeledig.


Enerzijds zal getracht worden om de waterdynamiek in het substraat in kaart te brengen. Kennis van waterstromen zal inzichten geven in de waterhuishouding van het gebruikte substraat. Met behulp van watersensoren op verschillende hoogtes in de teeltcontainer worden vochtgehaltes in real time geregistreerd.


Anderzijds ligt er binnen deze substraatproef een belangrijke focus op de evolutie van de fysico-chemische eigenschappen van de aangeleverde substraten gedurende de ganse teeltperiode. Hiertoe zullen op geregelde tijdstippen destructief stalen genomen worden voor een uitgebreide fysische en chemische analyse. Tevens zal ook de wateropnamecapaciteit van de substraten gedurende de teelt opgevolgd worden.


In het najaar 2012 organiseert Berryplaza een open dag voor bezoek aan de proeven. Voor verdere info kan u Johan Nooren (j.nooren@dlvplant.nl) of Sven Clemens (sven.clemens@dlv.be) contacteren.


bron: Agripress    05:55:00|25/08/2012