Sitemap | ne | frans | engels
Een Vraag? Bel Ons: 0032 57 40 91 20

Aardappelmarkt extreem flauw. oogst verloopt zeer vlot

De Belgapom prijs bleef gisteren ongewijzigd € 15/ton (excl. BTW). Het Franse SNM stuurde naar boven bij tot hetzelfde niveau. PCA en Fiwap noteerden begin deze week zelfs € 12,5. En voor Innovator met gewenste specificaties € 20. Algemeen wordt gemeld dat het aanbod gelijk tot kleiner is dan de vraag.

Dat landbouwers met bewaarruimte nu hun aardappelen niet verkopen, is de logica zelve. De prijzen zijn te laag en het veldwerk gaat voor.

Over de blauwgevoeligheid en de partijen met een te laag owg zijn deze dagen geen nieuwe meldenswaardige elementen verschenen. Een grondige controle dringt zich perceel per perceel op.

Dat de bewaarbaarheid
in een aantal gevallen zou tekortschieten, is het jongste gerucht. De ervaring leert dat het eerste deel van de bewaarperiode technisch precies dient ingevuld te worden en dat daarna een tweede grondige evaluatie nodig is.

In het veld
wordt onder druk van de weersvoorspelling het oogstritme nog naar boven gehaald.
Vast staat dat na het einde van dit weekeinde maximaal nog 15  à 20% van de Benelux bewaaraardappelen in de grond zullen steken. Wisselend per regio.
Hier is zelfs sprake van een recordsituatie.


Daling van de temperatuur vanaf maandag schept ideale omstandigheden om de bewaring punctueel te richten.

Op de termijnmarkt
was weinig beweging en nog minder handel. Iedereen in Europa is druk bezig met de oogst en de prijzen blijven onaangeroerd, dan wel op het huidig lage niveau.  Voor het april contract betekende dit gisteren € 6,20 en voor juni € 7,20. Er werden op vrijdag slechts 7 contracten verhandeld.

De frietindustrie
draait op volle toeren. Hun boekhoudkundige eindejaarsbalansen bewijzen, op basis van de omzet en vooral van de winstcijfers, dat het daar zeker niet verkeerd loopt.
De verwachtingen voor de komende twee jaar zijn hooggespannen. 

De export van verse aardappelen sputtert.
Deze week kwam er in België een open discussie tussen exportbedrijven en het FAVV. Eerstgenoemden stelden dat voor nieuwe afzetmarkten maar zeer moeilijk een sanitair attest kon verkregen worden. Ze voegden daaraan toe dat er te weinig appreciatie was voor de inspanningen vanuit de landbouw - en de handel - en dat bovendien onmogelijke en niet betaalbare toetsen dienden uitgevoerd te worden om de aardappelen goedgekeurd te krijgen.
Aanleiding was o.a. een partij geblokkeerde aardappelen bestemd voor Pakistan. Volgens de verantwoordelijke overheidsdiensten zou hiervoor een aaltjestest dienen uitgevoerd te worden, niet alleen bij de aardappelen op het productieperceel zelf, maar ook  van de omliggende percelen. Dit zou, aldus insiders, niet voor alle EU-exportlanden van toepassing zijn.

Het FAVV weerlegt intussen
met klem dat zonder reden geweigerd zou worden fytosanitaire certificaten af te leveren voor de uitvoer van aardappelen naar verre bestemmingen.
Bovendien, aldus de directie van het FAVV, werden fytosanitaire certificaten afgeleverd voor 4 van de 6 aangevraagde bestemmingen.


Het water tussen partijen blijkt op zaterdagmorgen nog altijd diep te zijn. Misschien kan een open gesprek en een betere communicatie in de toekomst dergelijke gevaarlijke stofwolken voorkomen.
Het is wel zo dat de motivatie voor een prijsstijging in eerste rang moet komen via het aanboren van nieuwe exportmogelijkheden. 
Exportbedrijven wroeten als duivels in een wijwatervat, en dat dient gerespecteerd te worden.

Het enige nieuws vanuit Rusland beperkt zich tot de conclusie dat er geen nieuws is. De boycot houdt zolang aan als de Russische politici dat willen.

Russische marktinsiders, toch een beetje betrouwbaar, stellen dat daar voorlopig geen patat tekort is in de markt. Wel zijn ze duurder dan bij ons.

De EC heeft in haar jongste publicatie helemaal geen melding gemaakt over het gegeven dat de zware financiële verliezen ten gevolge van de Russische boycot binnen de sector op één of andere manier zullen gecompenseerd worden.
Dat is zowat het enige wat voor alle EU landen zeker is. Voor de rest kraait elk land zoals het gebekt is.

Prognose:
dat een aantal partijen lastig bewaarbaar zouden zijn, zal uiteraard zeker geen positieve gevolgen hebben voor de markt de komende maanden.
Exportbedrijven mogen zich wel niet te rap laten demotiveren, zowel in hun eigen belang, als in het belang van de sector.
Bovendien is het zo dat de wapens die de Belgische, Franse en Nederlandse bedrijven hanteren dezelfde moeten zijn, dit was één van de hoofddoelstellingen bij het vastleggen van de spelregels voor de EU handel.
Tenslotte mag de overheid aardappelen niet beschouwen als een minderwaardige soort. Dat peren naar Canada zouden kunnen, kan bejubeld worden, maar de aardappelen mogen niet in de gracht blijven liggen.
2014/2015 wordt alvast het moeilijkste aardappeljaar in de geschiedenis.

Luc Busschaert - Landbouwexpert


bron: Agripress    10:26:00|04/10/2014