Sitemap | ne | frans | engels
Een Vraag? Bel Ons: 0032 57 40 91 20

ABS vraagt dringend maatregelen voor de varkenshouderij

Voor de compensatie van de financiële gevolgen van de Russische boycot in de sector varkens en aardappelen werden op EC-niveau tot nu geen financiële tussenkomsten voorzien.

De crisis slaat intussen in de varkenshouderij ongemeen hard toe. Een gemiddeld bedrijf verliest vandaag de dag € 20 per varken. Na 6 jaren crisis zal dit voor veel bedrijven de ondergang betekenen als er niet snel ingegrepen wordt.

Daarom vroeg ABS woensdagavond aan Vlaams minister Schauvliege om onderstaande punten te verdedigen op de Europese landbouwraad van volgende week maandag en hiervoor steun te zoeken bij andere varkens producerende  lidstaten.
- Op Europees niveau het aanbod te verminderen door het slachtgewicht te verlagen en dit te stimuleren door een slachtpremie te geven aan varkens onder een bepaald gewicht. Voorkeur gaat uit om dit via een getrapt systeem te doen en aan te passen aan de noden van de markt. Deze premie moet rechtstreeks naar de varkenshouder komen omdat daar de nood aan financiële middelen het grootst is. Daarnaast vermindert dit op vrij korte termijn het aanbod wat een snel herstel van de markt mogelijk kan maken.
- Daarnaast kunnen exportrestituties (buiten Europa) de markt ook ontlasten. Deze maatregel is echter zinloos als er aan onze eerste vraag niet voldaan wordt. Nogmaals, er is een acuut geld tekort op het merendeel van onze varkensbedrijven.

Ook op het Vlaamse niveau kunnen maatregelen de sector ondersteunen.
- Zo stelden we reeds eerder de vraag de mogelijkheid tot een warme sanering te onderzoeken en indien mogelijk snel te activeren.
- Een gesprek aan te gaan met de retail om te bekomen dat de prijs bevriezing die meerderen aangekondigd hebben effectief bij de boer geraakt.
- Een gesprek aan te gaan met de slachthuissector om een verklaring te zoeken naar het steeds groter wordende  verschil met de Duitse prijs.
- De piste aanbodbeheersing ook op Vlaams niveau te onderzoeken, en daarbij uitbreiding mits mestverwerking (tijdelijk) te bevriezen. Bij een overaanbod heeft het immers geen zin de productie nog te verhogen.

Een volgende vraag is om na de federale regeringsvorming er bij de bevoegde minister op aan te dringen alle mogelijke fiscale gunstmaatregelen te activeren en de sanitaire bijdrage voorlopig niet te innen.


Daarnaast moet er onmiddellijk werk gemaakt worden van een andere ketenbenadering. Het is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat de elastiek van huidige marktwerking ten laste van de varkenshouderij gelegd wordt. Het is ook duidelijk dat indien de marktwerking niet structureel wordt aangepakt, die elastiek op zeer korte termijn zal springen.

Mededeling ABS


bron: Agripress    01:45:00|09/10/2014