Sitemap | ne | frans | engels
Een Vraag? Bel Ons: 0032 57 40 91 20

7000 groente- en fruittelers worden bevraagd

Op dit moment loopt een grootschalige enquête om de mening te achterhalen van groente- en fruittelers over de toekomstige invulling van de Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) Groenten en Fruit. De GMO Groenten en Fruit is een onderdeel van het Europese landbouwbeleid en schetst het kader voor de opmaak van de operationele programma's van de verschillende producentenorganisaties. De veilingen zijn typische producentenorganisaties.

De uitwerking van een operationeel programma gebeurt door de producentenorganisaties voor de aangesloten leden en beschrijft de verschillende acties en de financiële steun die de producentorganisatie aanbiedt. De goedgekeurde acties worden voor de helft gefinancierd met Europese middelen. Telers die geen lid zijn van een producentenorganisatie kunnen geen beroep doen op die Europese middelen, maar dat betekent niet dat ze geen problemen kennen of noden hebben.


De enquête is naar 7000 groente- en fruittelers gestuurd. Het merendeel van hen heeft de enquête via e-mail ontvangen, een beperkt aantal heeft een schriftelijke enquête in de bus gekregen.


De bedoeling van de enquête is om na te gaan hoe telers de afzet van hun producten organiseren, welke problemen ze hierbij hebben, hoe ze staan tegenover producentenorganisaties, waarom ze wel of niet lid zijn, en wat zij belangrijk of minder belangrijk vinden om op te nemen in het operationeel programma.


We doen een warme oproep aan alle groente- en fruittelers om de enquête massaal in te vullen, als dit nog niet gebeurd is. Zo kunnen we ons een goed beeld vormen van wat leeft in de sector, waardoor we meer rekening kunnen houden met de mening van de individuele groente- en fruitteler.

Contact


Dirk Vervloet | Tel. 02 552 78 46 | Fax 02 552 78 71
dirk.vervloet@lv.vlaanderen.be


bron: Agripress    01:33:00|15/04/2014