Sitemap | ne | frans | engels
Een Vraag? Bel Ons: 0032 57 40 91 20

'Weg met de Wolk' in de fruitteelt

Bij het beschermen van fruitbomen en vruchten tegen ziekten en plagen komt de aandacht voor mens en milieu steeds meer op de voorgrond. Een voorbeeld hiervan is de Europese Kaderrichtlijn water: 'In 2015 moet het oppervlaktewater van goede kwaliteit zijn'. Concentraties van chemische stoffen die in het water worden teruggevonden,worden streng gereglementeerd.

Een project van Phytofar en pcfruit vzw

Ook het proefcentrum voor fruitteelt (pcfruitvzw, Sint-truiden) zal met het samenbrengen van toegepast wetenschappelijk onderzoek, demonstratie naar fruittelers, individuele bedrijfsvoorlichtingen diensten aan bedrijven in het hart van de fruitstreek en ver daarbuiten, zijn steentje bijdragen aan deze richtlijn. Het proefcentrumondersteunt het gebruik van de nieuwe spuittechniek volledig: Weg met de wolk, gebruik luchtmengdoppen.


Op initiatief en met de steun van Phytofar voert pcfruitvzw dit jaar voor het tweede jaar op rij onderzoek uit in het project “Weg met de wolk".
Phytofar, de Belgische Vereniging van de Industrie van Gewasbeschermingsmiddelen, informeert en sensibiliseert over een correct gebruik van de middelen. Lees het etiket, pas de juiste dosis toe, draag aangepaste beschermkledij en gebruik slimme technieken om het milieu optimaal te beschermen. De nieuwe generatie luchtmengdoppen is een mooi voorbeeld van een slimme techniek om productieve landbouw te verzoenen met proper water en een gezonde biodiversiteit.


Weg met de wolk!

De spuittechniek waarmee gewasbeschermingsmiddelen op de boom gebracht worden dient een minimale impact op de omgeving te veroorzaken maar tegelijk ook de ziekten en plagen maximaal te bestrijden. Het gebruik van luchtmengdoppen, een nieuwe generatie driftreducerende doppen, op boomgaardspuiten is een veelbelovende oplossing waardoor 'de wolk', een nevel van fijne driftgevoelig spuitdruppels, uit het traditionele spuitbeeld zal verdwijnen.


Het onderzoekswerk dat pcfruitvzwmomenteel uitvoert focust zich op de werkzaamheid van insecticiden tegen bloedluis en perenbladvlo, toegepast met verschillende spuittoestellen en doppen. De luchtmengdoppen worden inzake efficiëntie vergeleken met de klassieke doppen die de typische spuitwolk genereren. Net zoals voor de fungicidenproeven in het seizoen 2011, leveren de insecticidenproeven na grondig onderzoek in 2012 alvast ook zeer mooie resultaten op naar werkzaamheid. Zowel bloedluis als perenbladvlo werden zeer goed bestreden wanneer de insecticiden met luchtmengdoppentoegepast werden, zonder aantoonbare verschillen met de klassieke doppen. Het is dan ook een hele geruststelling om te kunnen stellen dat het gebruik van deze driftbeperkende maatregel in een duurzame fruitteelt, waarin gewasbescherming, kwaliteit van het product en omgeving samengaan, zeker een stap vooruit is.


Voordelen

Luchtmengdoppen bieden tal van voordelen, zowel voor de inwoners van de fruitstreek, als voor het toerisme, het milieu en de landbouwers zelf.
Dankzij het gebruik van luchtmengdoppen wordt er minder drift geproduceerd. Minder product dus dat mogelijks in de lucht of in nabijgelegen water terecht komt. Dit heeft een positieve invloed op de lucht- en waterkwaliteit en dus ook op de gezondheid en het leefmilieu. Bovendien zorgen luchtmengdoppen ervoor dat het product beter terechtkomt op de boom.
De grote druppels die met deze doppen gevormd worden zijn namelijk minder windgevoelig. Zo is het ook mogelijk om bij minder gunstige weersomstandigheden de fruitbomen te beschermen tegen plagen en ziekten en verhoogt bijgevolg de kans op een goede oogst. Doordat het product beter op de boom terechtkomt betekent dit eveneens winst voor de fruitteler.


Foto
Voorstelling


bron: Agripress    03:52:00|06/07/2012