Sitemap | ne | frans | engels
Een Vraag? Bel Ons: 0032 57 40 91 20

Bart's potato company en het milieu

Willen we onze blauwe planeet leefbaar houden zullen we duurzaam moeten omspringen met onze gekregen bronnen.
Bart’s Potato Company is overtuigd van een duurzame aanpak in de gehele keten waar zij impact op geeft. Daarom werken wij enkel met gecertifieerde telers, kiezen wij onze vloot met duurzame criteria en springen we verantwoord om met energie.

In 2006 is de Groep Lamaire een samenwerking aangegaan met Thenergo met als doel haar nevenstromen te valoriseren en op die manier hernieuwbare energiebron te bouwen.
De installatie werd ontworpen en gebouwd door Biotim (nu Waterleau) gedurende 2007 en werd operationeel in 2008.
De opstart van de installatie is vlekkeloos verlopen en binnen afzienbare tijd was de productie op volle capaciteit. Na verloop van tijd, is om diverse redenen het bedrijf (Valmass) in financiƫle moeilijkheden gekomen om op te houden te bestaan in 2011.
Eind 2012 heeft een vennootschap van de groep Lamaire de installatie overgenomen en hiermee is het hele bedrijfsterrein herenigd. Binnen de groep Lamaire is een overeenkomst gemaakt dat Bart’s Potato Company de uitbating doet van alles installaties in de Westvleterenstraat 25a, Vleteren.
B&B Energy ! is de afdeling binnen Bart’s Potato Company die het energieluik voor haar neemt. B&B Energy ! zal niet alleen instaan voor het operationele van de installatie maar zal tevens alle energie beheren die nodig zijn op het adres. Daarnaast zal zij zowel de nevenstromen van de aardappelactiviteit valoriseren als het water van de producties behandelen tot zuiver water om te lozen op oppervlakte water of te hergebruiken als bevloeiingswater voor de omliggende landbouwers.
Vanaf 2de kwartaal 2013 zal de installatie operationeel zijn, om eind 2013 op volle kracht te produceren.

B&B Enery ! is een landbouw gerelateerde bio-installatie.

Met de steeds veranderende regelgeving is dit een belangrijk element geworden mbt subsidiƫring via groene stroom certificaten (GSC). Landbouw gerelateerde installaties krijgen een hogere minimumpr

ijs voor de GSC, wat belangrijk is gezien de hoeveelheid certificaten die geproduceerd worden op jaar basis. Om landbouw gerelateerde installatie te zijn, dient de voeding van de reactor aan de voorschriften te voldoen. B&B Energy! voldoet aan deze eisen. De voeding zal voornamelijk bestaan uit nevenstromen van de aardappelactiviteiten van Bart’s Potato Company. Zo zal het aardappel uitval van sortering en/of verwerking worden omgezet in groene energie, die op haar beurt de installaties zal voorzien van elektriciteit. Agrarische bijproducten (bv. mais, ...) zorgen voor een evenwicht in de voeding, wat de activiteit in de reactor op peil te houdt. De 3de peiler zijn OBA (organisch biologisch afval) zoals plantaardige vetten die zorgen voor stabiliteit.
B&B Energy ! maakt de keten rond door alles uit de grondstoffen te halen en te hergebruiken op de gepaste wijze. De voeding van de WKK wordt in 4 nieuwe bronnen opgesplitst.

Zo wordt via de vergisting biogas ontgonnen, wat na zuivering de brandstof wordt van een motor die generatoren aandrijft en elektriciteit opwekt. De motor produceert warmte die wordt gebruikt om water om te zetten tot stoom. De stoom dient als brandstof van de droger die het digestaat (uitgegist materiaal) droogt, zodat het verhandelbaar en stockeerbaar is. Het gedroogde digestaat is een meststof die gebruikt wordt in de landbouw of op de consumenten markt.

Als 4de en laatste stroom blijft er water over dat wordt gezuiverd tot op oppervlaktewater kwaliteit. Dit water kan worden gebruikt om te bevloeien in de omgeving.

Dit alles maakt de cirkel rond, zodat we echt van duurzame, hernieuwbare energie praten.
Gezien in de gebouwen de lucht geur partikels kan absorberen worden de gebouwen in onderdruk gezet en wordt de afgezogen lucht gezuiverd via biofilters, zodat geen geur partikels in de omgeving terecht komen.