Sitemap | ne | frans | engels
Een Vraag? Bel Ons: 0032 57 40 91 20

fontane

Teeltadvies consumptie

gebruik: Friet
Kooktype:Redelijk vastkokend tot melig
Contractprijs: contacteer ons

Highslide JS
Highslide JS
 
 
Eigenschappen
 
  Rijptijd
Middenvroeg
tot
middenlaat
  Schilkleur
geel
  Vleeskleur
lichtgeel
  Knolvorm
ovaal
  Ogen
tamelijk
vlakogig
  Groot knol
groot
  Opbrengst
zeer hoog
tot
hoog
  Drogestof gehalte
hoog tot
goed

 
Plantafstand
 
Maat
Rijafstand
75cm
Planten/hectare
       (x1000)
28/35
28-32 cm
.....
35/50
34-36 cm
....
   
 
Resistentie
 
  Bladrol
Matig R
  A-virus
matig R
  X-virus
redelijk R
  Y-vrius
redelijk R
  Yntn-virus
redelijk R
  Phytophthora loof
tamelijk vatbaar
  Phytophthora knol
matig R
  Schurft
tamelijk vatbaar
  Stootblauw
matig R
   R= Resistent
      
 
Bewaring
 
Tijdens het rooien de schudders zo weinig mogelijk gebruiken en de valhoogtes tot een minimum bepreken. Dit geldt ook voor het inschuren.

Indien u gebruik maakt van een kiemremmingsmiddel tijdens het inschuren dan dienen de knollen velvast te zijn. De afhardingsperiode na doodspuiten dient dan 3 weken te zijn ter voorkoming van poederbrand.
Wanneer er geen kiemremmer tijdens het inschuren wordt toegediend, wordt geadviseerd de aardappelen zo snel mogelijk te drogen, zodat er gegast kan worden.

Drogen:
Zodanig ventileren dat de partij snel droog is en droog blijft. Probeer de partij daarom tijdens het drogen op een redelijke temperatuur (14 - 18° C) te houden, desnoods met een kachel. Hiermee wordt voorkomen dat, door een te gering temperatuurverschil tussen buitenlucht en product, de vochtopnemende capaciteit van de ventilatielucht verdwijnt. Een ander voordeel van het aanhouden van een wat hogere producttemperatuur tijdens het drogen is, dat het wondhelingsproces bij deze temperatuur door kan gaan.

Wanneer Fontane in een redelijk afgerijpt stadium geoogst wordt, kan bij een bewaartemperatuur van 6,5°C een goede verwerkingskwaliteit worden gehandhaafd. Langdurige bewaring bij 6,5°C kan echter alleen worden gerealiseerd met ondersteunende mechanische koeling.

Omdat men nooit zeker is hoe het fysiologische stadium van de knollen is gesteld op het oogsttijdstip is het veiliger een glijdend bewaarregime van 14 -> 6,5 -> 14°C na te streven. Een glijdend temperatuurregime kenmerkt zich door na de wondheelperiode, bij 14°C, geleidelijk af te koelen met ongeveer 1°C per week naar een niveau van 6,5°C.

De bewaartemperatuur wordt in de winterperiode zo constant mogelijk gehandhaafd. Om CO2-ophoping te voorkomen wordt geadviseerd iedere dag lucht te verversen. Dit kan bijvoorbeeld door 10 minuten per dag extern te ventileren rekening houdend met de buitentemperatuur.

In het voorjaar wordt weer begonnen met een geleidelijke temperatuurstijging met ca. 1°C per week naar maximaal 14°C.
Met deze bewaarfilosofie kunnen grote temperatuurschommelingen worden voorkomen, terwijl ook de ophoping van reducerende suikers wordt beperkt. De geleidelijke temperatuurstijging in het voorjaar kan worden beschouwd als een zeer geleidelijke vorm van reconditioneren waarmee de nog aanwezige koudeverzoeting van de winterperiode grotendeels kan worden weggewerkt.
   
 
Toelichting
 

BEMESTING

Stikstof :

De stikstofbehoefte van Fontane is vergelijkbaar met een Bintje en wordt geadviseerd de N-bemesting in twee keer toe te dienen, 2/3 bij poten/frezen en 1/3 als overbemesting.

Fosfaat:

Volgens advies bodemonderzoek.

Kali:

In verband met het vrij hoge onderwatergewicht verdient de kali-bemesting extra aandacht ter voorkoming van blauw. Voldoende verse kali geeft in de regel minder rooibeschadiging. Op humusrijke zandgronden geen Kali-60 als overbemesting.

Bij een Kali-getal van 15-20:
circa 750 kg Kali 60 nov.-febr. en 250 kg. Kali 60 tussen poten en frezen. Daarnaast nog 200 kg kali 60 1 week voor sluiten gewas.

Bij een Kali-getal van 20-25:
circa 500 kg Kali 60 nov.-febr. en 250 kg Kali 60 tussen poten en frezen. Daarnaast nog 200 kg kali 60 1 week voor sluiten gewas.

Bij een Kali-getal van > 25:
circa 250 kg Kali 60 nov.-febr. en 150 kg Kali 60 tussen poten en frezen.

Op lichtere gronden verdient het aanbeveling alle Kali in het voorjaar te geven (febr-maart) in verband met uitspoeling.


GEWASBESCHERMING
Onkruidbestrijding: Fontane is matig gevoelig voor Sencor.

Phythophthora bestrijding
Hoewel Fontane een redelijke resistentie heeft tegen Phytophthora in de knol en een matige resistentie in het loof is een regelmatige bespuiting noodzakelijk. Geadviseerd wordt een zelfde spuitschema aan te houden als bij het ras Bintje.

Luizenbestrijding
Een behoorlijke besmetting kan tot een opbrengstderving leiden. Het is daarom raadzaam uw gewas regelmatig te controleren en aan de hand hiervan een luizenbestrijding uit te voeren.

Loofdoding
Laat dus na loofvernietiging het gewas voldoende afharden, in het algemeen betekent dit dat er drie weken gewacht moet worden. Dit is echter wel afhankelijk van de rijpheid van het gewas.