Sitemap | ne | frans | engels
Een Vraag? Bel Ons: 0032 57 40 91 20

Asterix

Teeltadvies consumptie

gebruik: Verse consumptie, Frieten
Kooktype:Redelijk vastkokend
Contractprijs:contacteer ons

Highslide JS
Highslide JS
 
 
Eigenschappen
 
  Rijptijd
Middenvroeg
tot
vrij laat
  Schilkleur
rood
  Vleeskleur
lichtgeel
  Knolvorm
langovaal
  Ogen
vlakogig
  Groot knol
groot
  Opbrengst
vrij hoog
  Drogestof gehalte
goed

 
Plantafstand
 
Maat
Rijafstand
75cm
Planten/hectare
       (x1000)
28/35
28-32 cm
.....
35/50
36-40 cm
....
   
 
Resistentie
 
  Bladrol
matig R
  A-virus
vatbaar
  Wratziekte (fysio1)
R
  Y-vrius
tamelijk vatbaar
  Yntn-virus
tamelijk vatbaar
  Phytophthora loof
tamelijk
vatbaar
  Phytophthora knol
goed R
  Schurft
matig R
  Stootblauw
redelijk R
   R= Resistent
      
 
Bewaring
 

Tijdens het rooien de schudders zo weinig mogelijk gebruiken en de valhoogtes tot een minimum beperken. Dit geldt ook voor het inschuren.

Indien u toch gebruik maakt van een kiemremmingsmiddel tijdens het inschuren dan dienen de knollen velvast te zijn, want Asterix is gevoelig voor poederbrand. Het is daarom raadzaam om een voldoende lange afhardingsperiode in acht te nemen (2,5 tot 3 weken.) Het gebruik van kiemremmingsmiddelen tijdens het inschuren wordt afgeraden vanwege de gevoeligheid met poederbrand.

Wanneer Asterix in een redelijk afgerijpt stadium geoogst wordt, kan bij een bewaartemperatuur van 8°C een goede verwerkingskwaliteit worden gehandhaafd. Langdurige bewaring bij 8°C kan echter alleen worden gerealiseerd met ondersteunende mechanische koeling.

Omdat men nooit zeker is hoe het fysiologische stadium van de knollen is gesteld op het oogsttijdstip is het veiliger een glijdend bewaarregime van 14 -> 8 -> 14°C na te streven.
Een glijdend temperatuurregime kenmerkt zich door na de wondheelperiode, bij 14°C, geleidelijk af te koelen met ongeveer 1°C per week naar een niveau van 8°C. Bij aflevering voor januari wordt geadviseerd de aardappelen niet verder terug te koelen dan 10°C.

De bewaartemperatuur wordt in de winterperiode zo constant mogelijk gehandhaafd. Om CO2-ophoping te voorkomen wordt geadviseerd iedere dag lucht te verversen. Dit kan bijvoorbeeld door 10 minuten per dag extern te ventileren rekening houdend met de buitentemperatuur.

In het voorjaar wordt weer begonnen met een geleidelijke temperatuurstijging met ca. 1°C per week naar maximaal 14°C.

Met deze bewaarfilosofie kunnen grote temperatuurschommelingen worden voorkomen, terwijl ook de ophoping van reducerende suikers wordt beperkt.

 

   
 
Toelichting
 

BEMESTING

Stikstof :

Asterix heeft duidelijk een lagere stikstof behoefte dan Bintje, namelijk ± 20% lager. Een teveel aan stikstof kan de opbrengst en de kwaliteit negatief beïnvloeden Het is raadzaam om rekening te houden met de toegediende organische mest. Een stikstofdeling is aan te bevelen. 2/3 als basisbemesting en 1/3 als overbemesting ruim na de knolzetting. Bijbemesten is tot laat in het seizoen mogelijk.

Fosfaat:

Volgens advies bodemonderzoek.

Kali:

In verband met het vrij hoge onderwatergewicht en de lange vorm verdient de kali-bemesting extra aandacht ter voorkoming van blauw.

Bij een Kali-getal van 15-20:
circa 750 kg Kali 60 nov.-febr. en 250 kg. Kali 60 tussen poten en frezen. Daarnaast nog 200 kg kali 60 1 week voor sluiten gewas.

Bij een Kali-getal van 20-25:
circa 500 kg Kali 60 nov.-febr. en 250 kg Kali 60 tussen poten en frezen. Daarnaast nog 200 kg kali 60 1 week voor sluiten gewas.

Bij een Kali-getal van > 25:
circa 250 kg Kali 60 nov.-febr. en 150 kg Kali 60 tussen poten en frezen.

Op lichtere gronden verdient het aanbeveling alle Kali in het voorjaar te geven (febr-maart) in verband met uitspoeling.

Magnesium

Asterix is magnesiumbehoeftig. Bij twijfel over beschikbaarheid kan preventief toedienen van magnesium opbrengst reductie voorkomen.


GEWASBESCHERMING

Onkruidbestrijding met Sencor heeft geen nadelige gevolgen.

Phythophthora bestrijding
Hoewel Asterix een redelijke resistentie heeft tegen Phythophthora in de knol en een matige resistentie in het loof is een regelmatige bespuiting noodzakelijk. Geadviseerd wordt een zelfde spuitschema aan te houden als bij het ras Bintje, met eventueel een iets verlaagde dosering.

Luizenbestrijding
Asterix is een virus gevoelig ras. Een behoorlijke besmetting kan tot een opbrengstderving leiden. Het is daarom raadzaam uw gewas regelmatig te controleren en aan de hand hiervan een luizenbestrijding uit te voeren.

Loofdoding
Vanwege de sterke loofontwikkeling is een loofdoding in twee keer aan te bevelen. Na loofdoding is het belangrijk om de knollen voldoende te laten afharden. Dit ter voorkoming van rooibeschadiging. Geadviseerd wordt om 2,5 tot 3 weken met rooien te wachten na doodspuiten.